Niskogradnja Durmić - Sarajevo

Enter your keyword

Kaldrma u Misoči

Kaldrma u Misoči

IN "Niskogradnja Durmić" d.o.o. Ilijaš
Investor Name:
Niskogradnja Durmić d.o.o. Ilijaš
Published Date:
October 8, 2019
Location:
Kaldrma u Misoči
Value:
Architecture:
Počelo asfaltiranje saobraćajnice Kaldrma u Misoči
About Project

Projekti izgradnje i rekonstrukcije puteva

Stari Ilijaš – Karaula
Misoča – G. Karaula
Pješačka staza Misoča
Sanacija lokalnih puteva na području Općine Ilijaš