Nasipanje platoa i asfaltiranje ispred proizvodne hale